Monthly Archives: mars 2014

Att välja sina ord.

Hur viktigt är det att välja sina ord och varför är det viktigt? Ett ord kan ha olika betydelser, beroende på vem man pratar med. När vi pratar med någon eller läser en text lägger vi in våra egna erfarenheter och värderingar i ord och meningar.  Därför kan ord ha olika mening och betydelse för…

Read More