Monthly Archives: mars 2017

” Nog finns det mål och mening med vår färd – men det är vägen, som är mödan värd.” Karin Boye Hur gör du? Går ditt livs väg rakt fram eller tar du ut svängarna och undersöker nya vägar? Att inte undersöka nya vägar är att låsa in sig själv i ett rum utan möjlighet…

Read More