Under den gångna helgen har jag haft förmånen att få leda en kurs som handlar om en resa inåt i själen likväl som vi gjorde en resa bakåt, till tidigare liv. Det är lika stort, fantastiskt och otroligt varje gång jag får förmånen att dela mina kursdeltagares resor. Just den här gången kom vi in på vilka syften som kan finnas med våra liv. Deltagarna i den gångna helgens kurs fick verkligen tag i sina syften, på ett högst påtagligt sätt.

Hur mycket har du funderat på ditt syfte? Vet du vad ditt syfte är?                                                                                                                Vet du vad det är som får dig att må bra? Vet du vad som menas med syften i livet eller är det bara något ogripbart för dig? Vi har oftast fler syften. Du kan ha ett syfte privat och ett på arbetet. Hur ska du då veta vilket syfte som är viktigast?

Inom företagsvärlden pratar man ofta om företagets syfte men tyvärr mer sällan om vilka syften deras arbetstagare har i företaget. Ännu mindre brukar vi prata om vilka syften vi har som privatpersoner, trots att det är en mycket viktig del i våra liv. När du inte känner till ditt syfte, kan det hända att du kämpar för mycket i motvind. När man får reda på sitt syfte i ett större sammanhang brukar många saker falla på plats, saker som man retat sig på, får plötsligen en förklaring. Att hitta sitt syfte är också ett sätt att hitta sig själv och lära sig att förstå sig själv, därför är det mycket viktigt att ta reda på sitt syfte.

Känns det stort?                                                                                                                                                                                          På ett sätt är det stort men på ett annat sätt så har du återupptäckt något som du alltid ”vetat” om dig själv.                                            Ovan nämnda kurs kommer att gå en gång till i april, den 26-27, i Vallentuna. Ni som ännu inte har gått den, boka redan nu sista helgen i april, för att ta reda på era syften.                                                                                                                                                  Jag hoppas att ni alla ska hitta era syften!   

Gunilla Mansfeld

www.gumahealing. se