Att göra upp med sin historia!

Tänk vad vi bär med oss, sa en klient till mig för några dagar sedan. Vi pratade inte om några kilos övervikt utan om alla illusioner och dolda förväntningar som följer oss alla. Dessa förväntningar kan kväva det som är mitt eget sanna jag.  Många får tidigt lära sig att det är bäst att vara till lags. Det är inte fel att vilja gå andra till mötes, men om det sker på bekostnad av att vara trogen mot sig själv, så kommer det inte en enda till glädje. Det var just det som min klient hade upptäckt. Min klient hade i hela sitt liv strävat efter att lyckas på arbetsmarknaden, att bli bäst inom sitt område. Nu, i medelåldern, uppkom allehanda sjukdomar och en stor motvilja mot att gå till jobbet, trots att klienten sa sig älska jobbet.

När vi nu tittade närmare på hela arbetssituationen visade det sig att det jobbet som klienten hade var inom ett område som klienten egentligen inte ville verka inom. Klienten hade uppfyllt en dold förväntan som funnits så länge klienten mindes. Det hade alltid sagts  hemma att personen var klippt och skuren för att bli läkare. Det hade upprepats så många gånger att klienten nu trodde att det var en egen önskan. I själva verket fanns det en undertryckt önskan att bli konstnär. Min klient hade uppfyllt en förälders önskan. Föräldern hade velat studera och bli professor, nu när barnet bara blev en vanlig läkare kände sig föräldern som om barnet svek föräldern. Barnet, min klient, skulle nu hantera dels förälderns missnöje samt sin egen vaga olust känsla inför sitt yrkesval.

 Min klient  kände sig utnyttjad när den dolda förväntan stod klar för min klient och fick äntligen en förklaring till varför den person som klienten försökte vara till lags,  aldrig blev nöjd. Det var som om det alltid saknades någonting i deras relation.  Det är en hårfin skillnad mellan att anpassa sig och att utplåna sig själv. Vilket hade skett just i detta fall. Jag fick frågan, men varför väljer man att utplåna sig själv?

Det finns inget entydigt svar på den frågan, men som barn gör man det kanske för att få den ovillkorliga kärleken, den man tror att man ska få då. Hos en del skapar det problem och då får man göra upp med sin historia i vuxen ålder. Detta kan också orsaka stress och oftast vet man själv inte varifrån den kommer. Att hitta orsaken till denna dolda stress är mycket viktigt för ett liv i harmoni. Det kan vara svårt att hitta svaren till den dolda stressen själv, därför håller jag med jämna mellanrum retreat med olika inriktningar.

Den 19 september håller jag en två timmars retreat med inriktning just på stress. Välkommen att vara med om en kväll med reflektion, meditation och yoga, i våra lokaler på Clerksv. 3 i Vallentuna. Anmälan sker till gunilla@gumahealing.se 

Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller. Kostnad 100:-