Har man sina rötter i mörker så blommar man också i mörker.” Fritt efter Hédi Fried

Vad menar Héidi Fried med detta?
Vi tolkar det som om hon menar att om en person står med fötterna djupt nerkörda i mörkrets mylla så är det svårt att ta sig ut i ljuset, svårt att låta alla sina egenskaper växa och blomma fritt för att växa som person. Då blommar man också i mörker. Det är en typ av mörker som det kan vara svårt att ta sig ur men om hon menar det andra mörkret då, stress bl.a., finns det då någon möjlighet att få blomma i ljuset?
Ja, för när vi utan direkt egen påverkan hamnar i mörker av olika anledningar, på grund av stress eller för att man har för stora krav på sig själv, så har vi också chansen att ta oss ur detta och få blomma i ljuset. Att ta sig ur detta mörker kan vara en mycket arbetsam sak att göra själv och ta lång tid men med lite hjälp så kan det gå lättare. Hjälpen heter hos oss, Reiki Healing, vilket är en mycket framgångsrik metod för att dämpa och även helt ta bort stressen., så att du får möjlighet att blomma i ljus.
Vill du också blomma fritt och i ljuset?
Kontakta oss då, för vi är gärna din väg från mörker mot ljus.

www.gumahealing.se
dan@gumahealing.se.

Gunilla & Dan Mansfeld