Att välja sina ord.

Hur viktigt är det att välja sina ord och varför är det viktigt? Ett ord kan ha olika betydelser, beroende på vem man pratar med. När vi pratar med någon eller läser en text lägger vi in våra egna erfarenheter och värderingar i ord och meningar.  Därför kan ord ha olika mening och betydelse för oss.

För någon dag sedan läste jag i en tidning att det inte finns något, sant eget jag, eftersom det ändrar sig hela tiden.  Frågan är, vad den personen menade med sant eget jag och om man förstått innebörden av just de tre orden.

Jag ska ge två exempel. Vi har två personer, den ene personen är från födseln glad och utåtriktad, den andra personen är blyg och tillbakadragen. Den glada personen blir uppfostrad i ett strängt hem där de inte finns mycket glädje.  För att klara av sin barndom, tvingas personen att anamma hemmets syn på hur man ska uppföra sig. Det glada byts ut mot en person som är försiktig och återhållsam med sina känslor.  Av den blyga personen å andra sidan krävs att den ska vara mer utåtriktad i sin familj, annars ”syns” och räknas man inte. Personen iklär sig då rollen som clown och får positiv uppmärksamhet. Här har en förändring skett, men är det i det sanna inre jaget eller i det yttre? 

Min erfarenhet är att förändringen sker i det yttre. I det inre nertryckta jaget finns fortfarande ursprungsegenskaperna, detta ställer ofta till med förvirring och en känsla av att inte känna sig själv. Det sanna jaget, har tryckts tillbaka av tvång, för att bli accepterad och omtyckt har personerna i exemplen ovan lagt sig till med ”bättre” egenskaper för att passa in i sina respektive uppväxtmiljöer. Frågan är bara vad det är som har ändrat sig. Bara för att man blir en clown, så innebär det inte automatiskt att det sanna inre jaget har ändrat sig. Du har bara dolt det i nya kläder.

Enligt artikeln så blir vi självupptagna av att ta reda på vilka vi är och känna oss själva. Det förutsätts alltså att när du hittat dig själv så kommer du att stanna i stadiet av navelskåderi. Varför förutsätts detta? När du hittat dig själv kan du gå vidare och leva ett fullödigt liv, eftersom du har en stadig grund att stå på. Den som blivit försiktig kan återgå till att vara glad och utåtriktad utan att skämmas för sig själv och förminska sig själv. Det är för mig att hitta sitt sanna inre jag i en mycket positiv bemärkelse.                                                Tänk på vad orden ditt sanna inre jag betyder just för dig.

Välkommen till Harmonimässan i Solnahallen den 29-30 mars och var med på en kort introduktion till en kurs som hjälper dig att komma i kontakt med nertryckta känslor och ditt eget sanna jag. Jag finns i hall C, rad 18. Introduktionen till den mentala utvecklingskursen sker kl. 11.00 och 14.30 båda dagarna. Begränsat antal platser, så kom i god tid.

Välkommen!

Gunilla Mansfeld                                                                                                                                                                          www.gumahealing.se