Bara för idag bli inte arg

Inom Reiki Healing finns Dr Usuis fem andliga principer, en av dem är; ”Bara för idag bli inte arg”. De här principerna ska ses som vägledning i hur man ska leva sitt liv. Bara för idag bli inte arg.

När jag går igenom denna princip med mina kursdeltagare, på kursen Reiki Healing 1, får jag alltid samma fråga. ” Varför säger du då alltid att jag ska ta fram min nedtryckta ilska, om jag nu inte ska bli arg?” 

Att vara arg är en negativ känsla, som tar mycket energi av oss, energi som vi kunde ha lagt på andra och roligare saker. Fastnar man i en negativ känsla under lång tid, kan vi bli sjuka, fysiskt sjuka. Vi ska alltså inte undertrycka vår ilska, utan vi ska vara medvetna om våra känslor och försöka uttrycka dem på ett konstruktivt sätt. Att trycka ner sin ilska eller besvikelse under en lång tid kan ge oanade problem. Jag pratar inte bara om de mer självklara sakerna som ont i mage och nacke utan även om spända och tunga vänsterarmar. Många kvinnor är duktiga på att trycka ner sin ilska i kroppen, män har oftast en annan lösning. Det är att stjälpa över sina aggressioner på andra människor som inte har något med situationen att göra. Vi har nog alla blivit utsatta för en sådan person som helt omotiverat skäller ut oss, utan att vi kan se någon anledning till detta. I sammanhanget bör det påpekas att det givetvis kan vara precis tvärtom, kvinnor som stjälper ur sin ilska på en oskyldig och män som tiger. Men att skälla ut någon annan är inte konstruktivt. En viss ilska kommer givetvis ut men den blandas också med en skamkänsla för vi vet ju innerst inne att vi bråkade med den oskyldige busschauffören istället för make, föräldrar, barn, syskon eller vänner. Då lagras ytterligare en känsla i våra kroppar, skammen, så rullar det på och i medelåldern har vi i värsta fall  ett tjockt lager med ilska och skam runt oss. Det är dessa nedtryckta känslor som jag vill ska komma fram.

Ilska kan i vissa fall vara bra, som när någon säger åt oss att vi aldrig kan klara av en viss sak. Då går det ibland lättare när man blir arg och bestämmer sig för att bevisa motsatsen. Då är ilskan en pådrivande kraft som för oss framåt, vi använder den konstruktivt. Men, den får inte fastna i oss.

Bara för idag bli inte arg. Prova det, vad händer om du möter barnens dåliga humör med lugn istället för att brusa upp? Partnern kommer hem och är arg för att något har hänt på jobbet och skäller på dig för att skorna står snett i hallen, vad händer om du inte blir arg då?  Att möta gnäll och ilska med lugn, vad händer med den som ”bråkar” med dig då?  Bli energimedveten inte bara vad avser värmekostnader utan också på din egen energianvändning. Bara för idag bli inte arg.

Lycka till med en dag fri från ilska.

Gunilla Mansfeld

Mansfeld Coaching & Healing

www.gumahealing.se