Bara för idag, oroa dig inte!

Reiki healingens andra andliga princip är, Bara för idag, oroa dig inte. Att oroa sig löser aldrig en fråga eller en situation. Oro skapar bara mer spänning och stress.

Vi vet nog om detta, men hur slutar man att oroa sig? Som förälder ingår det nästan att man ska oroa sig. Det är en process som startat så fort barnet är född, vi lever i en värld där allt ska mätas och vägas. Får man då ett barn, som kanske är för tidigt född, så kommer barnet att ligga under kurvan som nyfödda ska följa. Barnet väger för lite och är kanske för kort. Men för kort mot vad? Jo, mot en kurva som någon har bestämt är det normala. Varje gång ett besöks görs på barnavårdscentralen kommer detta att påpekas. Hur ska man då göra för att inte oroa sig?

När man ska gå på en anställningsintervju är man ofta orolig, tänk om jag säger något som jag inte ska? Tänk om jag inte kan svara på en fråga! Detta är ett klassiskt exempel på en situation som skapar oro, via stress och spänningar. Givetvis så vet vi att vi presterar bättre om vi inte är oroliga, men hur undviker vi att bli oroliga? En coach skulle kanske svara att du ska vara väl förberedd och det är en del av det hela. Men hur förberedd du än är kan du få en fråga som du inte har förberett dig på. Bara vetskapen om att detta kan hända, skapar oro.

Jag har ett antal studenter som mina klienter och de oroar sig ofta när de ska skriva olika tentor. Har jag läst tillräckligt, kommer jag att komma ihåg det jag har lärt mig? Vissa blir så nervösa att de inte kommer ihåg någonting. Allt är bortsopat, bara för att de oroar sig för resultatet och en eventuell omtenta. Med oron kommer stressen som sätter sig i magen eller huvudet och nu kan de verkligen inte prestera på tentan. Så har en ond spiral uppstått, som bekräftar att de inget kan och med detta stiger oron. Går denna nedåtgående spiral att bryta?

Så vad kan du då göra? En healingbehandling hjälper dig alltid att dämpa den oro som finns i kroppen och själen. När du slutar att oroa dig kommer du också att prestera bättre, som förälder, på arbetet och på svåra tentor.

Att lära sig att heala sig själv är en investering i sig själv, så att man kan sluta upp med att oroa sig och komma i kontakt med sig själv och den hjälp som finns runt omkring oss. Den 23-24 november kommer kursen Reiki Healing 1 att ges i våra lokaler i Vallentuna. Det finns fortfarande två platser kvar. Hör av dig, kontaktuppgifter finns på hemsidan, om du vill investera i dig själv.

Bara för idag, oro dig inte!

Gunilla Mansfeld

www.gumahealing.se