De viktiga relationerna.

Har du tänkt på hur viktiga alla våra relationer är? Hur vi samspelar för att ta fram både det goda och det onda hos varandra, hur vi stödjer eller försvårar en positiv utveckling. Vem vill du vara, den som stödjer den positiva utvecklingen eller den som försvårar den?

Många som har haft en svår barndom bakom sig, fortsätter i samma fotspår som sina föräldrar och tar fram det onda hos andra människor. Ofta utan att vara medvetna om det själva och försvårar på så sätt en positiv utveckling hos andra människor. Rök följer eld, brukar man säga, men behöver det vara så?

Nej, det behöver det inte, du som människa har en frihet att välja hur du ska handskas med det som har gjorts mot dig. Ska du vända utvecklingen och göra något positivt för dig själv och för andra eller ska du trampa vidare i de gamla fotspåren? Vi hjälper dig att ta fram det bästa i dig, allt för att du ska få en positiv personlig utveckling.

Ett sätt att få större insikt om sig själv är att gå våra populära kurser. Den 9-10 april håller vi kursen Reiki 1 – som ger grunderna i Reiki. På vår hemsida under Kurser kan du läsa mer om vad kursen innehåller och vad den ger. Välkommen med anmälan till dan@gumahealing.se.