Reiki healingens tredje andliga princip är, Hedra dina lärare, föräldrar och äldre.

Enligt denna princip så lär vi oss av våra föräldrar och lärare. När vi införlivar deras kunskap inom oss, blir den en del av oss. Att därför hedra föräldrar och lärare är att respektera oss själva.

I just denna princip märks det att de har tillkommit i en annan typ av samhälle och i en förgången tid. Kan principen trots detta användas idag?

 Det är en fråga som aktualiseras varje gång jag arbetar med klienter som har blivit våldtagna eller varit utsatta för psykisk terror under uppväxtåren, av just föräldrar. Det tar emot att hedra någon som har våldförts sig på en ung person under flera års tid. Att då börja på att prata om att de ska hedra sina föräldrar känns varken bra eller rätt. Men, det kan finnas andra vuxna (äldre) i deras omgivning som på ett eller annat sätt har hjälpt dem att stå ut, att överleva. Det är dessa personer som de kan hedra.

Jag får ofta frågan, vad menas med att hedra någon annan. Hedra i detta sammanhang handlar inte om heder utan om att göra något på ett sätt som för fram en annan person. Det är tack vare just denna specifika person som du blivit den du är idag. Om du har tittat på prisutdelningar, ( Oscars te.x.) så tackar alltid pristagarna en hel radda med personer som hjälpt fram dem. Det är ett sätt att hedra andra på, utan dig hade jag aldrig nått så långt. Äran delas alltså av flera.

Under några år på 1980-talet arbetade jag med en chef som hade en mycket stor förmåga att lägga sina underlydandes namn på minnet. Vi var flera hundra som arbetade i Stockholm men trots det kom han alltid ihåg vad var och en av oss hette. Varje gång jag träffade denne fantastiske person, blev jag glad, för varje gång tilltalade han mig med mitt namn. Detta trots att de kunde gå någon månad mellan våra möten. Långt efter att denne man gått i pension försökte vi alla hedra honom genom att försöka ta efter hans förmåga, och ansträngde oss för att minnas alla våra kunders namn. Med detta hedrade vi honom och hans minne i organisationen.  I detta fall kan man säga att vi hedrade en ”lärare”, eftersom han var ett föredöme för oss.

Principen kan alltså föryngras och förnyas, föräldrar behöver man inte hedra just bara för att de är föräldrar.  Man kan hedra de som är värda att hedras. De personer som har tillfört dig något, de som betyder något för dig. Men kom ihåg, de saker som du uträttar ska du inte bara göra för att hedra någon annan du ska även uträtta dessa saker för dig själv.

Den 10 december träffas vi återigen kl. 18.30, i våra lokaler i Vallentuna för en retreat. Varmt välkommen in i värmen hos oss.

Gunilla Mansfeld

www.gumahealing.se