Ordspråk av Alan Kay
Vår framtid, denna fantastiska möjlighet men som också kan vara ett skäl till oro. Vem vill inte veta mer om sin egen framtid och sina käras framtid? Kommer det att gå bra på min jobbintervju, kommer barnen att klara sig bra i skolan? Du rådfrågar kanske ett medium, men det blir inte alltid som det har förutspåtts. Vad kan nu det bero på och finns det någon förklaring på detta?

Faktum är att det finns många orsaker att en del saker som du har blivit spådd ska inträffa, inte sker, just som du har tänkt dig att det ska ske. När du får ditt horoskop ställt eller när du går till ett medium så är det viktig att man är medveten om att det är en situationsanalys som görs. Alltså hur ser din och dina käras situation ut just nu. Från denna analys fattar du dina egna val som påverkar din och i vissa fall dina käras framtid. En astrolog och ett medium talar om för dig det som borde ske, förutsatt att du träffar rätt val själv. Väljer du en annan väg så har vi en ny situation, detta är både astrologen och ett seriöst medium väl medvetna om.

Vi kan ta ett exempel, du har gått till ett medium eller liknande och här har du fått veta att du snart kommer att byta yrkesbana och få arbeta med det som du är ämnad för. Du går nu och väntar på när det ska hända. Och tiden går, men inget händer. Du blir självklart besviken och tappar kanske tron på tillvaron och på de/den personer/person som har sagt dig detta. Tänk då på att inget sker av sig själv, det är kanske du som måste förändra något eller göra något för att du ska få det nya jobbet. Så för varje fråga du ställer får du det rätta svaret just då, en vecka senare kan något helt annat gälla, beroende på dina egna förflyttningar men även på andras handlingar.

Vi hjälper dig att stå stark inför den framtid som du skapar!

Gunilla och Dan
Mansfeld Coaching & Healing
”Ditt liv är fullt av möjligheter – Vi hjälper dig att förverkliga dem”

dan@gumahealing.se
gunilla@gumahealing.se
www.gumahealing.se