Det spelar ingen roll!

”Det goda du gör kommer att vara glömt imorgon. Det spelar ingen roll, gör gott! Ärlighet och uppriktighet gör dig sårbar. Det spelar ingen roll, var uppriktig och ärlig!”

Moder Teresa

Dessa kloka ord speglar mycket väl det samhälle som vi lever i idag. Det goda som sker blir uppmärksammat i stunden, men glöms sedan bort för något negativt. Det negativa har alltid haft en längre livslängd än det goda och det som är bra för oss. Försök för din egen skull att minnas det goda lite längre. Har din familj eller granne gjort något som är bra, minns det. Har en arbetskamrat gjort något som känns bra för dig, minns det. Har du själv gjort något som är bra , minns det. Goda saker är ofta de enkla sakerna, le mot en obekant person på din promenad och du kommer att få ett leende till svar. Om någon är otrevlig, var trevlig tillbaka, så gör du gott.

Vi lär oss tidigt i livet att vi ska vara ärliga och uppriktiga, lite senare lär vi oss att ärlighet och uppriktighet inte alltid uppskattas. Att vara ärlig gör dig sårbar för andra människors sarkasmer och arga angrepp. Ärlighet och sanning gör människor upprörda eftersom det ofta stör deras invanda tro och uppfattning av saker och ting. En uppdiktad bild av verkligheten rivs ner av den ärliga bilden. Att visa sig sårbar är i sanning att visa sig stark, så fortsätt att vara uppriktig och ärlig. Det hjälper dig att göra gott!

Ditt liv är fullt av möjligheter – Vi hjälper dig att förverkliga dem!

Gunilla och Dan

Mansfeld Coaching & Healing

www.gumahealing.se

gunilla@gumahealing.se

dan@gumahealing.se