Du blir det du tror

Det vi tror på är ibland mer verkligt än vad verkligheten själv är. Kan denna starka tro hjälpa eller stjälpa oss och hur stor är placeboeffekten?
För at ta reda på det ska jag beskriva en icke vetenskaplig undersökning som har gjorts för att få ett bättre grepp om det här med att skicka healing. Grupp 1, fick healing skickad till sig, Grupp 2 fick ingen healing sänd till sig men trodde att de fick det och slutligen Grupp 3 fick ingen healing skickad till sig och trodde inte att de skulle få detta heller.

Hur upplevde de olika grupperna detta och vilka effekter fick det?

Grupp 1 upplevde en stark förbättring av de skador de uppfattade sig ha av både fysisk och psykisk karaktär. Det är ett väntat utfall och alla ni som själva har fått healing skickad till sig vet att det är så. I grupp 3 så blev det också ett väntat utfall, de kände ingen förändring alls vare sig positiv eller negativ.

Grupp 2 däremot är den mest intressanta gruppen, de flesta upplevde att de blev bättre, de kände sig piggare och starkare, eftersom de skulle få just styrka skickad till sig. Här har alltså tron försatt berg. De mest intressanta är dock de som upplevde att de blev sämre! De fick mer ont i ryggen, kände sig trängda hemma och ville att healingen skulle tas bort ifrån dem. De blev också otrygga med den person som skickade healingen till dem, detta till trots att de inte fick något skickat till sig.

Dessa personer ville inte få hjälp, de ville ha kvar sin sjukdom för den ingick i deras uppfattning om sig själva och vem skulle de vara om de blev friska? En del av dem hade också fastnat i ”tycka synd om syndromet”. De ville vara sjuka för att få uppmärksamhet av andra och när de träffade någon som såg rakt igenom detta ville de inte ha någon healing, men det hade de ju heller aldrig fått! Bara tron att de hade fått hjälp fick dem att bli sämre!
Hur gör du, vill du få hjälp med dina problem eller vill du suga på dem som på ett gammalt ben? Vill du få hjälp är du varmt välkommen till oss, så hjälper vi dig vidare.
Gunilla & Dan Mansfeld
www.gumahealing.se