Inget är omöjligt!

Inget är omöjligt. Det omöjliga tar bara lite längre tid.

Winston Churchill

Visst kan det kännas som om du ibland har hamnat i en omöjlig situation med omöjliga människor runt omkring dig. Du blir hindrad i din framfart av en massa hinder som andra har rest i din väg. Men du kan även själv resa hinder i din väg. Dessa hinder kan vara av många olika slag, kön, utbildning samt förväntningar från familjen. När du reser hinder för dig själv så är det bara du själv som kan ta ner dem.

Första frågan är, varför har du själv rest hinder i din väg? För att du inte tror på dig själv eller för att du infriar andras förväntningar på dig? Vill du bli konstnär och din släkt förväntar sig att du ska bli läkare, vad väljer du då? Vilka hinder ställer du i din väg? Att det är ekonomiskt fördelaktigt att utbilda sig till läkare eller att det blir minst bråk om du gör som alla förväntar sig av dig?

Här kan du välja olika vägar, antingen accepterar du att du blir stoppad eller också så kämpar du för din idé. För egentligen så är ingenting omöjligt att övervinna, om du bara vill det tillräckligt mycket. Du kan tillfriskna från en sjukdom, du kan bygga ett företag, du kan bli rik, bara du vill tillräckligt mycket, för inget är omöjligt det tar bara lite längre tid än att göra det som alla förväntar sig av dig.

Vi hjälper dig att nå det som du tycker är en omöjlighet!

Soliga och varma hälsningar.

Gunilla & Dan Mansfeld