”Allas vän är ingens vän”

Svenska ordspråk, Magnus von Platen

Jag har under flera år fått både frågor och kommentarer, om man kan vara vän med alla på exempelvis sin arbetsplats. Svaret borde kanske vara att man visst kan vara vän med alla. Men kan man det?

När någon är vän med alla, alltså försöker att vara så neutral som möjligt, blir denna person vän med någon överhuvud taget då? Jag kan också vända på frågan så att det blir så här; vill du vara vän med någon som ställer sig neutral i t.ex. konflikter? När vi hamnar i konflikter, på arbetet eller bland vänner, vill vi ofta ha någon som tar vårt parti inte en ”vän” som ser saken från två håll. Att vara en vän förefaller då alltså att ställa vissa krav på oss och ett av dessa krav är att vi ska stå på våra vänners sida om/när det blir problem. Då är det tydligen svårt att vara vän med alla.

Jag ska ge er ett spännande och mycket tydligt exempel på hur svårt det är att vara vän med alla. I exemplet har vi två syskon som kommer i konflikt med varandra och det hela hamnar till sist i tingsrätten. Det yngre syskonet har en mycket god vän och givetvis försöker det yngre syskonet att prata med sin vän om det förfärliga som händer.  Samtalet hinner knappt att påbörjas förrän vännen säger; det här vill jag inte höra talas om för jag känner ju ditt syskon också. Vad tror ni händer med vänskapen här? Det yngre syskonet känner sig sviken av en vän och vänskapen blir mer avvaktande, eftersom de inte längre kan dela förtroende och svåra saker. Var det här något som vännen trodde skulle ske? Antagligen inte, men samtidigt rätt logiskt, för  många gånger går det inte att var vän med alla, ibland får man lov att välja sida, det ingår i begreppet vänskap.

Har du svårt att välja sida och vill vara vän med alla? Då kan det var så att du är osäker i dig själv, då kan vi hjälpa dig att hitta dig själv och bli trygg i dig själv, så att du kan skaffa dig riktiga vänner.

Ditt liv är fullt av möjligheter – Vi hjälper dig att förverkliga dem!

Gunilla & Dan

G.Mansfeld Coaching & Healing

www.gumahealing.se

gunilla@gumahealing.se                                                                                                                               dan@gumahealing.se