Lita på dig själv!

” Så snart du litar på dig själv, vet du hur du ska leva”

Goethe

Jag får många gånger frågan hur andra ska leva sina liv och vilka val de ska fatta. Det här är givetvis omöjligt för någon annan att svara på. Det är bara du som vet hur du ska leva ditt liv, men för att vara säker på att man träffar rätt val, så måste man alltså lita på sig själv. Det är den biten som är svår. När slutade vi att lita på oss själva och vårt eget omdöme? När blev det lättare att fråga någon annan än att ta reda på svaret på egen hand?

För tidigare generationer fanns det ingen annan möjlighet än att lita till sig själv. Var man ensam ute i skogen var man tvungen att kunna ta sig hem själv, det fanns ingen att fråga. När vi börjar fråga andra om saker som har med oss själva att göra, så börjar vi nagga oss själva i kanten. Att be om råd är en sak, men att överlåta ansvaret för oss själva till andra är en helt annan sak. När du överlåter ansvaret till någon annan för dina egna beslut, då kan det bli så att du börjar känna dig ofri och då kanske du skyller detta på någon annan. Istället för att lita på dig själv och din instinkt.

Vi kan ibland drabbas av olika saker i livet som gör att vi slutar att lita på oss själva, då är det viktigt att hitta och ta tillbaka tilliten till sig själv. Att ta eller få tillbaka tilliten till sig själv är en av de många positiva effekterna med Reiki Healing. Att kunna heala sig själv ger en extra chans att börja lita på sig själv. När du lär dig att lita på dig själv via healingen så vet du hur du ska leva ditt liv!

Vi ger den grundläggande kursen Reiki Healing 1 den 9-10 maj i Vallentuna.                                                                              Under kursen lär du dig grunderna i Reiki Healing på ett traditionellt sätt. Du kommer att lära dig de tongivande andliga principerna inom Reiki Healing. Vi kopplar ihop healingen med astrologins olika stjärntecken eftersom det finns många paralleller mellan de två disciplinerna.                                                                                                                                        Vill du lita mer på dig själv? Lär dig att heala! Anmäl dig till Gunilla Mansfeld, e-post gunilla@gumahealing.se

Ditt liv är fullt av möjligheter – Vi hjälper dig att lita på dig själv, så du vet hur du ska leva.

Gunilla & Dan Mansfeld

www.gumahealing.se                                                                                                                                       gunilla@gumahealing.se                                                                                                                                    dan.gumahealing.se