För två veckor sedan träffade jag en mycket stressad företagsledare, som klagade över att det aldrig kom fram några bra idéer på företagets brain- storming möten. Fråga till mig var hur jag kunde hjälpa de anställda i företaget.

När jag svarade att jag inte direkt kunde hjälpa de anställda fick jag en fnysning till svar. Intresset blev mycket större när jag sa att jag först skulle hjälpa företagsledaren och att detta indirekt skulle hjälpa de anställda. Hur tänker du nu, frågade företagsledaren.

Jag mindes alla möten som jag deltagit i under min tid i finansbranschen. På morgonfikat kastades det ofta ut frågor till oss, vad tycker ni om detta, hur ska vi göra här och kan vi ändra på något. Oftast var det helt tyst, alla skruvade på sig och ingen ville egentligen svara. Chefen blev irriterad för att vi var så oengagerade, men var vi det?

Presterar vi som bäst under press eller när vi får tänka igenom det hela i lugn och ro? Svaret är rätt självklart, det är inte många som är kreativa under stress och press. Risken finns att det är dåliga idéer som kommer upp under stress.  Som mest kreativ är de flesta av oss när vi har tid att ta tag i problemet och låta tankarna vandra,( flyta fritt), helt plötsligt har vi en mängd uppslag och idéer. För var och en av oss gäller det att hitta var och när vi är som mest kreativa. Jag är mest kreativ, när jag inte fokuserar stenhårt på problemet eller uppgiften, utan när jag gör andra saker. Att ta en hundpromenad i skogen är mycket kreativt, när jag städar eller laga mat kan tankarna flyta fritt och plötsligen har jag en mängd uppslag.  Några företag har tagit fasta på detta och genomför sina medarbetarsamtal under en lunchpromenad, med strålande resultat.

Friskvård (promenaden) och medarbetarsamtal som plötsligen var betydligt mer kreativa. En av cheferna som startat detta berättade för mig att hon nu nästan drunknar i kreativa idéer, på ett mycket positivt sätt.

Ta reda på när och var du är mest kreativ, avslappnad och får mest idéer.

Gunilla Mansfeld                                                                                                                                                                     www.gumahealing.se