Den femte och sista av Reikis fem andliga principer är att visa tacksamhet mot allt levande. En Reiki behandling avslutas med att den som utför behandlingen tackar för förtroendet, dels för att han/hon får tillgång till energin dels för att han/hon får behandla just dig. Vi som arbetar med Reiki energin är bara kanaler som energin måste använda sig av för at nå just dig.

Tackar för att man får arbeta med just Reiki energin, men kan inte alla det? Kursen Reiki 1 har ju ofta den utgångspunkten, motsägs detta av den femte principen?

Egentligen inte, alla kan heala men kan då alla ta emot lika mycket energi och samma typ av energi? Det här är en fråga som det nästan är omöjligt att svara på, men vi kan diskutera den. Vad är det som avgör hur mycket energi vi kan ta emot? En master of Reiki Healing kan troligen ta ner mer energi än någon som just har lärt sig att heala. Följaktligen borde detta resonemang innebära att en person som kan ta ner mer kraft också troligen kan utföra en kraftigare healing som gör att klienten får en starkare upplevelse av behandlingen.  Inom Reikitraditionen lär man ut att du aldrig kan få mer healing än du klarar av, motsvarande gäller även för den som healar. Du kan inte ta emot mer kraft än du klarar av. Det finns alltså begränsningar precis som överallt annars. Är du rädd för hästhoppning har du stora svårigheter att bli lika bra som den som älskar att hoppa över hinder med sin häst.

 Dag Hammarskjöld sa,”Livet kräver av dig, bara det du klarar av. Bara en prestation måste till – att du inte springer din väg.” Så ta emot och förmedla den kraft som du klarar av.

Att visa tacksamhet mot allt levande innefattar inte bara människor utan också växter och djur, eftersom vi alla är sammanbundna av reikienergin. Det sista kan ibland bli lite svårt, det är inte så lätt att visa tacksamhet mot en råtta som man just har upptäckt i källaren. Det visar dock att vi är mänskliga och inget annat.  Det viktiga är dock att försöka leva efter de fem andliga principerna inte att vara perfekt.

Att hitta sin kraft och sin förmåga att ta emot kraft är något som man bl.a. får lära sig på min kurs, Mental utveckling. Det är en kurs som leder dig in i dig själv och hjälper dig att öka din förmåga att ta emot denna kraft.  Den leder dig fram till din sanna medvetandenivå. Det är en stark, omvälvande och fantastisk kurshelg, som du kan anmäla dig till från och med idag.

Lycka till med att visa tacksamhet mot allt levande.

Gunilla Mansfeld