”Den litet har lärt är allom led.”
Ur Svenska ordspråk

Vilka sinnen stimulerar Du i vardagen?

Smak, doft och känsel får ofta sitt, men hur är det med den litterära hjärnträningen? Den litterära hjärnträningen börjar i våra småbarnsår med den ack så viktiga högläsningen.  Varför är denna hjärnträning så viktig då? För att den ger oss ett ordförråd och en läsförståelse. För några år sedan kom professor Mats Myrberg fram till att ett barn som regelbundet fått lyssna till högläsning i snitt förstod 70.000 ord och ett barn som inte fått vara med om någon högläsning förstod 17.000 ord, vid 17 års ålder. Det är ca 53.000 ord som skiljer och som ger ett handikapp till dem som inte har ett tillräckligt ordförråd.  Tänk här på att enligt SVD, den 5 januari 2018, så behövs det ungefär en förståelse av 50.000 ord för att förstå en vanlig tidningsartikel. Skulle en 17 åring med en ordförståelse om 17.000 ord förstå denna blogg, jag vet inte, vad tror du?

Dessa barn växer upp och blir vuxna som inte kan ta till sig information i en vanlig tidning, eftersom de inte har fått alla sina sinnen stimulerade.  När du inte förstår en text så minskar också din nyfikenhet på världen i stort eftersom du inte kan ta till dig information och när detta händer krymper vi och förminskar oss själva.  Den litet lärt är allom led, vill du ha det så? Om inte läs högt för dina barn eller barnbarn, läs själv böcker av allehanda olika slag, blanda skönlitterära böcker med faktaböcker, allt för att stimulera din fantastiska hjärna som faktiskt vill bli utmanad och tränad, varje dag.

Vi kan hjälpa till att träna din hjärna i någon av våra kurser för att stimulera din hjärna. Vår närmaste kurs är Dina Guider den 21 april. Kontakta Dan Mansfeld om du vill vara med och träna din hjärna, dan@gumahealing.se eller ring 073- 944 73 01.

Vi lär i våra kurser så att du inte blir led.

Gunilla & Dan Mansfeld
www.gumahealing.se