Tjäna ditt levebröd ärligt!

Det är den fjärde andliga principen som Dr Usuis tillförde Reiki Healing. Det här är en mycket bred princip. Betyder ärligt samma sak för alla människor och i alla tider? Här står det dock för att vi ska leva våra liv på ett sådant sätt att vi är ärliga mot oss själva. Vilka moraliska regler vi tillämpar i våra liv kommer att återspeglas i vår hälsa i nuvarande liv och i våra kommande liv.

Inom astrologin lär man ut, att som man sår får man skörda. Detta innebär att allt det du gör i detta liv kommer att få följder i de nästkommande liven. Men, det sägs inget om när och i vilket liv. Ibland kan du få vänta i flera hundra år innan en god gärning betalas tillbaka till dig. Varför ska man behöva vänta så länge? De två själarna måsta ju vara på samma plats igen och det är inte alltid så enkelt. Det här var de goda gärningarna, för de lite sämre gärningarna gäller givetvis samma förutsättningar. Begår du en mindre bra gärning kommer du alltså att få betala för detta i detta liv eller i något framtida liv.

Vår hälsa då, hur påverkas den? Jag tror att ni alla vet hur det känns inom er när ni har gjort något bra eller hjälpt någon med ett problem. Det infinner sig ett lugn och ett välbefinnande i kroppen. Endorfinerna i kroppen aktiveras när du skrattar eller känner harmoni och glädje. Du mår helt enkelt bra av att följa dina moraliska regler, du är ärlig mot dig själv när du följer dem. Att vara ärlig innebär inte bara att hålla sig till fakta utan också att vara ärlig mot sina djupare känslor och vad man tror på. Det känns inget bra i magen när man går emot det man tror på. Det krävs alltså att du är i kontakt med ditt inre, för här finns vår moral.

Hur får man då ihop detta med att tjäna sitt levebröd ärligt? I modernt språkbruk säger vi nog att du ska ärligt förtjäna din lön och inte medvetet lura någon. I den fjärde principen ryms det väldigt mycket, jag har bara skummat lite på ytan och jag är säker på att du själv kan lägga till betydligt mer i frasen, tjäna ditt levebröd ärligt!

Jag önskar alla mina följare en riktigt God Jul!

Gunilla Mansfeld

www.gumahealing.se