Varför lever jag?

”Den som vet varför han lever, kan utså nästan vad som helst”
Friedrich Nietzshe

Varför lever jag? Det är en fråga som vi lite till mans nog har ställt oss lite då och då. Våra klienter frågar oss ofta,
– Vad har jag för syfte i detta liv, vilken uppgift har jag här?

För att förstå sitt syfte behöver vi känna till vårt förflutna, dvs. de liv som vi levt innan detta liv. Oftast behöver vi för att känna vårt sanna syfte veta vilka vi var i vårt allra första liv, vilka var vi då?
Vad hade vi för uppgifter och hur väl genomförde vi dem. Alla de liv vi levt sedan vårt första liv genomsyras av detta liv, så även det liv vi lever idag. Det lätta svaret är att om du vet vilket syfte du hade i ditt allra första liv så vet du också varför du lever idag. Det lite längre svaret är att alla dina tidigare liv summeras i det liv du lever idag, ditt syfte kan ha förändrats beroende på hur du har valt att leva, men grunden finns alltid kvar.

Vi kan hjälpa dig en bit på vägen till svaret på frågan varför du lever, den 2 februari, då vi kommer att hålla en seans som för oss tillbaka till dina tidigare liv. Vi hälsar er varmt välkomna till Sannegården på Väddö. Här kommer vi att varva budskap från Universum med en inblick i era tidigare liv. Under kvällen så kommer det dukas fram en välsmakande buffé. För mat och seans betalar du endast 325 kr. För att boka en plats på denna seans tar du kontakt med Linda på Sannegården, tel. 0176-93176
Ta reda på varför du lever!

 

Gunilla & Dan Mansfeld 
www.gumahealing.se