” Akta er för en man med bara en bok.”                                                                                                                                   Latinskt ordspråk

För att växa som människor behöver vi skaffa oss information från många olika informationskanaler och inte bara från en bok. Vad är det som är okänt för dig? Börja denna vecka med att sätta dig in i något som du aldrig tidigare har intresserat dig för. Börja på en ny bok idag! Den 24-25 januari hjälps vi åt att öppna en ny bok tillsammans. Då är alla som har gått Reiki Healing 1, i vår regi, välkomna till kursen Reiki healing 2 i Vallentuna. Anmäl dig via hemsidan eller skicka ett mail till oss.

Ditt liv är fullt av möjligheter – Vi hjälper dig att förverkliga dem!

Gunilla & Dan

G.Mansfeld Coaching & Healing                                                                                                                            www.gumahealing.se                                                                                                                                           gunilla@gumahealing.se                                                                                                                                         dan@gumahealing.se

P.S vi hoppas på att de problem som vi haft avseende textens placering nu ska vara avhjälpta. D.S