”Kineserna säger; en sak kan ses från tre sidor, min sida, din sida och den riktiga sidan”   En vandring i Paris, Ebbe Sadolin

Den riktiga sidan, hur ska man veta vilken sida eller åsikt som är den riktiga?  Finns det någon objektivitet att hålla sig i, vid t.ex ett gräl? Kan vi bli så totalt objektiva att vi kan hitta den riktiga sidan, utan att blanda in våra erfarenheter och känslor? Är den riktiga sidan det som en majoritet tycker? Vem bestämmer vilken sida av saken som är riktig, du jag eller någon annan? Våra lagar sägs vara objektiva men kan vi verkligen säga att vår lagstiftning är helt objektiv, någon eller några personer har ju trots allt kommit på dessa lagar.  Oftast upplever vi nog att vår sida av saken är den riktiga och på ett sätt är det givetvis fel men på ett annat sätt är det precis lika rätt. Svårigheterna med att bestämma detta brukar leda till osämja mellan människor och i extrema fall även mellan länder. Varför är det så viktigt att min sida är den rätta? Vad händer med mig om du har den riktiga sidan av saken, förminskas jag då? Vi behöver känna tryggheten med att veta att vi tillhör den rätta sidan av saken, på något sätt blir vi skyddade då, men vad blir vi skyddade från? Mobbing, utanförskap eller känslan av att vara mindre värda. Så hur hittar vi då den riktiga sidan?  Vi kan kanske inte hjälpa dig att hitta den riktiga sidan i stort men vi kan hjälpa dig att hitta din riktiga sida, så att du vågar leva livet fullt ut. Den 14-15 oktober har du möjlighet att följa med på en resa för att hitta ditt riktiga jag, under vår kurs Reiki Healing 1 i Vallentuna. Anmäl dig till denna resa till dan@gumahealing.se

Välkommen till oss för att se en sak från vår, din och den riktiga sidan!

Gunilla & Dan Mansfeld   www.gumahealing.se