För några veckor sedan pratade jag med en kvinna som tyckte att alla andra hade det så bra i jämförelse med henne själv. Alla andra hade det så bra och lyckades med allt som de företog sig. När vi började diskutera detta fick jag kommentaren: det är väl ingen konst för dig att satsa på ett eget företag, du har ju inga svårigheter i ditt liv.  Men hur visste hon det?

Svaret på den frågan är givetvis att hon inte visste något om mina förutsättningar, det hon såg och drog sina slutsatser av var resultatet av vad jag hade gjort av mina förutsättningar och inget annat. Det är tyvärr så här det ofta ser ut, vi ser eller hör om någon som har ”lyckats” men vi har ingen aning om hur den personen tog sig dit och vilka eventuella uppoffringar som har gjorts. För så är det ju, det är väldigt sällan som vi får något gratis i livet.

När vi ska göra en förändring i våra liv, vilken som helst, bör man inte jämföra sig med andra. De förändringar som jag gjorde för att komma dit där jag står idag är förändringar som inte alls passar henne. När man hela tiden jämför sig med andra är det väldigt lätt att hamna i ”fel läge”. Ett läge där man hela tiden jämför sig med andra och där man själv hela tiden är ”fel”. Andra lyckas medans jag själv hela tiden misslyckas. Många stannar tyvärr i detta läge, ”tycka synd om sig själv läget”, istället för att ta tillvara sina egna förutsättningar.

Tyvärr kan detta bli en ond cirkel och man slutar att försöka göra en förändring, för att man ”vet” på förhand att det inte tjänar något till. Att förändra något tar tid och du stöter på hinder på vägen. De som lyckas låter sig inte stoppas av dessa hinder utan söker sig nya vägar att ta sig fram på, just som vattnet i en bäck. Som barn la vi stenar i bäcken för att hindra vattnet. Vad hände? Jo vattnet hittade en ny väg som gick runt stenen. Gör det du också, för att komma dit du vill!

Om du tycker att detta är svårt så kan jag hjälpa dig att runda dessa stenar!

Gunilla Mansfeld

www.gumahealing.se

Att rena rum och hus.

När jag började jobba som healare och medium var det inte så vanligt att man blev uppringd för att någon ville ha hjälp att rena sitt hem och hus. I takt med att TV visar mer och mer sådant arbete, ökar också efterfrågan av husreningar.

 Hur vet man om man behöver hjälp med att rena sitt hus eller arbetsplats? När en rening verkligen är nödvändig så vet man det, det känns s a s i luften.                                                                                                                                                                                       En av mina klienter uttryckte det så här; Jag fick nästan ångest varje gång jag kom in i mitt kontorsrum. Det blev ett väldigt otäckt tryck över bröstet och ibland så blev det otäckt kallt, trots att elementet stod på för fullt. Hennes arbetskamrat beskrev det så här; det kändes tungt och kvavt, jag fick ont i huvudet varje gång jag närmade mig just det rummet. Det kändes även i korridoren utanför.

Dessa kvinnor hade sin arbetsplats i ett gammalt slott och när jag blev kontaktad var det några stycken i arbetsstyrkan som ofta var sjukskrivna. Nu ville ledning ta tag i detta och tog det ovanliga beslutet att tillkalla ett medium, för att ta reda på vad som låg bakom den höga sjukfrånvaron.                                                                                                                                                                                        I korridoren utanför det aktuella kontorsrummet är det så tungt att det är som att slå sig fram igenom en osynlig mur och det är inte så svårt att förstå att här har det hänt något obehagligt. Ju närmare rummet jag kommer ju svårare får jag att andas och en stark känsla av skräck kommer till mig. Det blir också kallare och kallare. När de slår upp dörren till kontorsrummet är det som om jag fick en hink iskallt vatten hällt över mig. Jag frågar den väl påbyltade kvinnan om hon verkligen kunde arbeta i denna kyla. Jag får svaret, knappt.

Efter en närmare undersökning visar det sig att en man har blivit mördad i just det rummet, några hundra år tillbaka i tiden och han har inte gått över utan är kvar i rummet och väntar på sina mördare. Min uppdragsgivare vill att jag ska titta närmare på en fläck som finns  i trägolvet, de kan inte få bort den. Fläcken visar sig vara en blodfläck. Den mördade mannen förblödde liggandes på golvet och blodet samlades under honom. När jag kommer i kontakt med honom säger han att fläcken ska vara kvar som ett minne om vad som en gång hände honom där. När vi har pratat ett tag går han med på att gå vidare men fläcken kommer att vara kvar.

Mina uppdragsgivare kände att det blev en avsevärd skillnad både i rummet och i korridoren utanför när han försvann från rummet. Sjukfrånvaron sjönk och de som arbetade i rummet kände att obehaget var borta och att det utan besvär gick att arbeta i rummet. 

Om du känner att du har det tungt, jobbigt eller upplever andra besvär hemma eller på din arbetsplats, ta kontakt med oss, så kommer vi ut till dig och tar reda på vad det är som stör dig.

För att må bra – rena ditt hem från dåliga energier.

Gunilla Mansfeld                                                                      

www.gumahealing.se

 

Ögonblick som förändrar

Det kan räcka med det lilla för att sätta igång något stort i ens liv. Det kan vara något så enkelt som en mening som tränger djupt in i hjärtat och förändrar allt. Jag hade förmånen att få uppleva ett sådant ögonblick med en av mina klienter i förra veckan.

Efter några samtal fick jag se klientens ansikte lysa upp i ett stort leende och klienten sa, nu förstår jag, tänk om jag greppat detta tidigare i mitt liv. En sådan insikt fanns det kanske inte en mognad för tidigare. Klienten var kanske inte redo att möta detta ögonblick förrän just nu, därför kom det inte tidigare. För du måste vara redo. Denna nya insikt som klienten fick satte igång en kedja av händelser, som blev en början till en stor förändring i livet.

Sa jag något omvälvande? Nej, jag petade på den minsta stenen och när den sattes i rullning kom förståelsen även för de större stenarna. Dessa stora stenar som klienten sett som oöverstigliga blev plötsligen inte alls så stora längre. Här satte det lilla igång det stora.

Det lilla var att söka inåt i sig själv efter svaret. Min klient hade alltför länge stött sig på andras åsikter och det kan vara farligt, speciellt när andras åsikter får styra åsikten om dig själv. Att ta för givet att andra vet bättre om dig själv än vad du gör, är inte bra. I slutänden ska man förlita sig på sitt eget omdöme för du känner ju dig själv bäst. Bättre än alla andra.

Jag välkomnar er alla till årets första retreat den 23 jan kl. 18.30 – 20.30, i vår lokal på Clerks väg 3 i Vallentuna. Anmäl dig till e-post gunilla°gumahealing.se

Jag hoppas att även du ska få uppleva ögonblick som förändrar dig.

Gunilla Mansfeld

www.gumahealing.se

Den femte och sista av Reikis fem andliga principer är att visa tacksamhet mot allt levande. En Reiki behandling avslutas med att den som utför behandlingen tackar för förtroendet, dels för att han/hon får tillgång till energin dels för att han/hon får behandla just dig. Vi som arbetar med Reiki energin är bara kanaler som energin måste använda sig av för at nå just dig.

Tackar för att man får arbeta med just Reiki energin, men kan inte alla det? Kursen Reiki 1 har ju ofta den utgångspunkten, motsägs detta av den femte principen?

Egentligen inte, alla kan heala men kan då alla ta emot lika mycket energi och samma typ av energi? Det här är en fråga som det nästan är omöjligt att svara på, men vi kan diskutera den. Vad är det som avgör hur mycket energi vi kan ta emot? En master of Reiki Healing kan troligen ta ner mer energi än någon som just har lärt sig att heala. Följaktligen borde detta resonemang innebära att en person som kan ta ner mer kraft också troligen kan utföra en kraftigare healing som gör att klienten får en starkare upplevelse av behandlingen.  Inom Reikitraditionen lär man ut att du aldrig kan få mer healing än du klarar av, motsvarande gäller även för den som healar. Du kan inte ta emot mer kraft än du klarar av. Det finns alltså begränsningar precis som överallt annars. Är du rädd för hästhoppning har du stora svårigheter att bli lika bra som den som älskar att hoppa över hinder med sin häst.

 Dag Hammarskjöld sa,”Livet kräver av dig, bara det du klarar av. Bara en prestation måste till – att du inte springer din väg.” Så ta emot och förmedla den kraft som du klarar av.

Att visa tacksamhet mot allt levande innefattar inte bara människor utan också växter och djur, eftersom vi alla är sammanbundna av reikienergin. Det sista kan ibland bli lite svårt, det är inte så lätt att visa tacksamhet mot en råtta som man just har upptäckt i källaren. Det visar dock att vi är mänskliga och inget annat.  Det viktiga är dock att försöka leva efter de fem andliga principerna inte att vara perfekt.

Att hitta sin kraft och sin förmåga att ta emot kraft är något som man bl.a. får lära sig på min kurs, Mental utveckling. Det är en kurs som leder dig in i dig själv och hjälper dig att öka din förmåga att ta emot denna kraft.  Den leder dig fram till din sanna medvetandenivå. Det är en stark, omvälvande och fantastisk kurshelg, som du kan anmäla dig till från och med idag.

Lycka till med att visa tacksamhet mot allt levande.

Gunilla Mansfeld

Tjäna ditt levebröd ärligt!

Det är den fjärde andliga principen som Dr Usuis tillförde Reiki Healing. Det här är en mycket bred princip. Betyder ärligt samma sak för alla människor och i alla tider? Här står det dock för att vi ska leva våra liv på ett sådant sätt att vi är ärliga mot oss själva. Vilka moraliska regler vi tillämpar i våra liv kommer att återspeglas i vår hälsa i nuvarande liv och i våra kommande liv.

Inom astrologin lär man ut, att som man sår får man skörda. Detta innebär att allt det du gör i detta liv kommer att få följder i de nästkommande liven. Men, det sägs inget om när och i vilket liv. Ibland kan du få vänta i flera hundra år innan en god gärning betalas tillbaka till dig. Varför ska man behöva vänta så länge? De två själarna måsta ju vara på samma plats igen och det är inte alltid så enkelt. Det här var de goda gärningarna, för de lite sämre gärningarna gäller givetvis samma förutsättningar. Begår du en mindre bra gärning kommer du alltså att få betala för detta i detta liv eller i något framtida liv.

Vår hälsa då, hur påverkas den? Jag tror att ni alla vet hur det känns inom er när ni har gjort något bra eller hjälpt någon med ett problem. Det infinner sig ett lugn och ett välbefinnande i kroppen. Endorfinerna i kroppen aktiveras när du skrattar eller känner harmoni och glädje. Du mår helt enkelt bra av att följa dina moraliska regler, du är ärlig mot dig själv när du följer dem. Att vara ärlig innebär inte bara att hålla sig till fakta utan också att vara ärlig mot sina djupare känslor och vad man tror på. Det känns inget bra i magen när man går emot det man tror på. Det krävs alltså att du är i kontakt med ditt inre, för här finns vår moral.

Hur får man då ihop detta med att tjäna sitt levebröd ärligt? I modernt språkbruk säger vi nog att du ska ärligt förtjäna din lön och inte medvetet lura någon. I den fjärde principen ryms det väldigt mycket, jag har bara skummat lite på ytan och jag är säker på att du själv kan lägga till betydligt mer i frasen, tjäna ditt levebröd ärligt!

Jag önskar alla mina följare en riktigt God Jul!

Gunilla Mansfeld

www.gumahealing.se

Reiki healingens tredje andliga princip är, Hedra dina lärare, föräldrar och äldre.

Enligt denna princip så lär vi oss av våra föräldrar och lärare. När vi införlivar deras kunskap inom oss, blir den en del av oss. Att därför hedra föräldrar och lärare är att respektera oss själva.

I just denna princip märks det att de har tillkommit i en annan typ av samhälle och i en förgången tid. Kan principen trots detta användas idag?

 Det är en fråga som aktualiseras varje gång jag arbetar med klienter som har blivit våldtagna eller varit utsatta för psykisk terror under uppväxtåren, av just föräldrar. Det tar emot att hedra någon som har våldförts sig på en ung person under flera års tid. Att då börja på att prata om att de ska hedra sina föräldrar känns varken bra eller rätt. Men, det kan finnas andra vuxna (äldre) i deras omgivning som på ett eller annat sätt har hjälpt dem att stå ut, att överleva. Det är dessa personer som de kan hedra.

Jag får ofta frågan, vad menas med att hedra någon annan. Hedra i detta sammanhang handlar inte om heder utan om att göra något på ett sätt som för fram en annan person. Det är tack vare just denna specifika person som du blivit den du är idag. Om du har tittat på prisutdelningar, ( Oscars te.x.) så tackar alltid pristagarna en hel radda med personer som hjälpt fram dem. Det är ett sätt att hedra andra på, utan dig hade jag aldrig nått så långt. Äran delas alltså av flera.

Under några år på 1980-talet arbetade jag med en chef som hade en mycket stor förmåga att lägga sina underlydandes namn på minnet. Vi var flera hundra som arbetade i Stockholm men trots det kom han alltid ihåg vad var och en av oss hette. Varje gång jag träffade denne fantastiske person, blev jag glad, för varje gång tilltalade han mig med mitt namn. Detta trots att de kunde gå någon månad mellan våra möten. Långt efter att denne man gått i pension försökte vi alla hedra honom genom att försöka ta efter hans förmåga, och ansträngde oss för att minnas alla våra kunders namn. Med detta hedrade vi honom och hans minne i organisationen.  I detta fall kan man säga att vi hedrade en ”lärare”, eftersom han var ett föredöme för oss.

Principen kan alltså föryngras och förnyas, föräldrar behöver man inte hedra just bara för att de är föräldrar.  Man kan hedra de som är värda att hedras. De personer som har tillfört dig något, de som betyder något för dig. Men kom ihåg, de saker som du uträttar ska du inte bara göra för att hedra någon annan du ska även uträtta dessa saker för dig själv.

Den 10 december träffas vi återigen kl. 18.30, i våra lokaler i Vallentuna för en retreat. Varmt välkommen in i värmen hos oss.

Gunilla Mansfeld

www.gumahealing.se

Bara för idag, oroa dig inte!

Reiki healingens andra andliga princip är, Bara för idag, oroa dig inte. Att oroa sig löser aldrig en fråga eller en situation. Oro skapar bara mer spänning och stress.

Vi vet nog om detta, men hur slutar man att oroa sig? Som förälder ingår det nästan att man ska oroa sig. Det är en process som startat så fort barnet är född, vi lever i en värld där allt ska mätas och vägas. Får man då ett barn, som kanske är för tidigt född, så kommer barnet att ligga under kurvan som nyfödda ska följa. Barnet väger för lite och är kanske för kort. Men för kort mot vad? Jo, mot en kurva som någon har bestämt är det normala. Varje gång ett besöks görs på barnavårdscentralen kommer detta att påpekas. Hur ska man då göra för att inte oroa sig?

När man ska gå på en anställningsintervju är man ofta orolig, tänk om jag säger något som jag inte ska? Tänk om jag inte kan svara på en fråga! Detta är ett klassiskt exempel på en situation som skapar oro, via stress och spänningar. Givetvis så vet vi att vi presterar bättre om vi inte är oroliga, men hur undviker vi att bli oroliga? En coach skulle kanske svara att du ska vara väl förberedd och det är en del av det hela. Men hur förberedd du än är kan du få en fråga som du inte har förberett dig på. Bara vetskapen om att detta kan hända, skapar oro.

Jag har ett antal studenter som mina klienter och de oroar sig ofta när de ska skriva olika tentor. Har jag läst tillräckligt, kommer jag att komma ihåg det jag har lärt mig? Vissa blir så nervösa att de inte kommer ihåg någonting. Allt är bortsopat, bara för att de oroar sig för resultatet och en eventuell omtenta. Med oron kommer stressen som sätter sig i magen eller huvudet och nu kan de verkligen inte prestera på tentan. Så har en ond spiral uppstått, som bekräftar att de inget kan och med detta stiger oron. Går denna nedåtgående spiral att bryta?

Så vad kan du då göra? En healingbehandling hjälper dig alltid att dämpa den oro som finns i kroppen och själen. När du slutar att oroa dig kommer du också att prestera bättre, som förälder, på arbetet och på svåra tentor.

Att lära sig att heala sig själv är en investering i sig själv, så att man kan sluta upp med att oroa sig och komma i kontakt med sig själv och den hjälp som finns runt omkring oss. Den 23-24 november kommer kursen Reiki Healing 1 att ges i våra lokaler i Vallentuna. Det finns fortfarande två platser kvar. Hör av dig, kontaktuppgifter finns på hemsidan, om du vill investera i dig själv.

Bara för idag, oro dig inte!

Gunilla Mansfeld

www.gumahealing.se

Att lyssna på sitt inre.

För några veckor sedan var jag på ett föredrag som handlade om att hitta balans i livet. Med balans i livet menades här att man skulle planera sin tid och almanacka så att man fick tid över till sig själv, familjen och vännerna. Det var ett mycket bra föredrag, men det talades aldrig om att hitta balansen inom sig själv. Det saknades verkligen, för utan balans i sitt inre kan det bli svårt att skapa balans i resten av livet.

Hur skapar man då balans i sitt inre? Det är en bra fråga och behöver vi skapa balansen? Kan det vara så att den redan finns där, inom oss? Balansen finns nog där hela tiden, den där inre rösten som vi alla har, som har en tendens till att dyka upp när vi gjort något mindre bra.  Ibland kallas det samvete ibland något annat.

När man begår våld på sig själv, alltså gör något som går emot hela ens väsen, då känns det i kroppen, det blir en obalans. Lyssnar vi på den? Ibland, ibland inte. Att ignorera en obalans kan vara skadligt, gör vi det tillräckligt många gånger kan det leda till fysiska problem, ont i magen är bara ett problem. En obalans kan också skapas när vi inte får vara den vi är. För att få balans i livet är det bra om man själv vet, vem man är. Om man trycker ner, vem man är, tillräckligt länge så har man snart glömt bort vem man är. Det blir en obalans i det inre. I dagens samhälle kan det också vara svårt att höra sig själv, vi blir dränkta i ljud som finns överallt runt omkring oss.

För att hitta sin inre balans krävs det att vi lyssnar inåt, det är något som glöms bort, men för att skapa balans i livet, utrymme i våra almanackor och få tid över till att träna behöver vi lära oss att lyssna på vårt inre.  Det är mycket viktigare än vad många tror. För vad har ditt inre att göra med att du aldrig hinner träna? Att inte veta vem man är och att inte lyssna inåt gör att man blir stressad och då hinner vi ingenting. När man är stressad, tror man att man hinner med så mycket, bara man ökar farten och springer lite fortare. Men i själva verket, hinner vi oftast mindre, vi gör fel och får göra om. I en sådan situation har du kört över dig själv, det mår ingen bra av, för själen protesterar och stressen ökar.

Den 9-10 november, håller jag en kurs där man får lära sig att lyssna både på sitt eget inre men även att lyssna till sina guider. Det är en spännande kurs där man får kontakt med sig själv och då kan skapa sig en bättre förståelse för sig själv och förstå varför man har tagit vissa beslut i livet. Du har också möjlighet att ta reda på vem du är.  Har du inte gått den kursen än, så är det hög tid!  Skicka ett mail till gunilla@gumahealing.se och anmäl dig redan idag.

För din inre balans skull ta reda på vem du är.

Gunilla Mansfeld

www.gumahealing.se

 

 

 

Bara för idag bli inte arg

Inom Reiki Healing finns Dr Usuis fem andliga principer, en av dem är; ”Bara för idag bli inte arg”. De här principerna ska ses som vägledning i hur man ska leva sitt liv. Bara för idag bli inte arg.

När jag går igenom denna princip med mina kursdeltagare, på kursen Reiki Healing 1, får jag alltid samma fråga. ” Varför säger du då alltid att jag ska ta fram min nedtryckta ilska, om jag nu inte ska bli arg?” 

Att vara arg är en negativ känsla, som tar mycket energi av oss, energi som vi kunde ha lagt på andra och roligare saker. Fastnar man i en negativ känsla under lång tid, kan vi bli sjuka, fysiskt sjuka. Vi ska alltså inte undertrycka vår ilska, utan vi ska vara medvetna om våra känslor och försöka uttrycka dem på ett konstruktivt sätt. Att trycka ner sin ilska eller besvikelse under en lång tid kan ge oanade problem. Jag pratar inte bara om de mer självklara sakerna som ont i mage och nacke utan även om spända och tunga vänsterarmar. Många kvinnor är duktiga på att trycka ner sin ilska i kroppen, män har oftast en annan lösning. Det är att stjälpa över sina aggressioner på andra människor som inte har något med situationen att göra. Vi har nog alla blivit utsatta för en sådan person som helt omotiverat skäller ut oss, utan att vi kan se någon anledning till detta. I sammanhanget bör det påpekas att det givetvis kan vara precis tvärtom, kvinnor som stjälper ur sin ilska på en oskyldig och män som tiger. Men att skälla ut någon annan är inte konstruktivt. En viss ilska kommer givetvis ut men den blandas också med en skamkänsla för vi vet ju innerst inne att vi bråkade med den oskyldige busschauffören istället för make, föräldrar, barn, syskon eller vänner. Då lagras ytterligare en känsla i våra kroppar, skammen, så rullar det på och i medelåldern har vi i värsta fall  ett tjockt lager med ilska och skam runt oss. Det är dessa nedtryckta känslor som jag vill ska komma fram.

Ilska kan i vissa fall vara bra, som när någon säger åt oss att vi aldrig kan klara av en viss sak. Då går det ibland lättare när man blir arg och bestämmer sig för att bevisa motsatsen. Då är ilskan en pådrivande kraft som för oss framåt, vi använder den konstruktivt. Men, den får inte fastna i oss.

Bara för idag bli inte arg. Prova det, vad händer om du möter barnens dåliga humör med lugn istället för att brusa upp? Partnern kommer hem och är arg för att något har hänt på jobbet och skäller på dig för att skorna står snett i hallen, vad händer om du inte blir arg då?  Att möta gnäll och ilska med lugn, vad händer med den som ”bråkar” med dig då?  Bli energimedveten inte bara vad avser värmekostnader utan också på din egen energianvändning. Bara för idag bli inte arg.

Lycka till med en dag fri från ilska.

Gunilla Mansfeld

Mansfeld Coaching & Healing

www.gumahealing.se

När är du modig?

Jag brukar säga till mina klienter att de är modiga när de hittar sig själva. När de uppfyller sina egna önskningar och förväntningar, inte andras. Reaktionen är ofta; men inte är det modigt,  jag har ju inte gjort något. I den värld som vi lever i är mod att göra något som ingen annan skulle våga. Klättra högst upp, hoppa över en strid älv eller att rädda människor ur brinnande hus och detta är att visa mod. Det är detta mod som vi läser om i tidningarna, det andra modet läser vi aldrig om, det att våga vara sig själv.  Det kan vara minst lika stort om inte större.

Professor Dumbledor säger i Harry Potter och de vises sten, att det behövs lika mycket tapperhet för att våga göra motstånd mot våra vänner som mot våra fiender. Smaka på den meningen. Våra vänner, våra familjer och våra arbetskamrater. I alla olika sammanhang kommer människor att lägga på dig förväntningar och åsikter som står för hur de ser på dig. Det här börjar tidigt i alla människors liv och som små barn uppfyller vi dessa förväntningar, de blir som en del av oss. När du börjar på att upptäcka dig själv under alla dessa lager hittar du ofta en person som kanske inte är alls den du har tänkt dig. Det är mod att då fortsätt sin resa mot sitt eget sanna jag utan att låta sig störas av andras åsikter. Modet att vara sig själv.

Mark Twain säger; Mod är att stå emot rädsla, att behärska rädsla inte frånvaro av rädsla.

Inte frånvaro av rädsla, det är essensen, vi är rädda för mycket men de som lyckas att behärska rädslan går vidare.

Jag lärde mig detta handgripligen för över tjugo år sedan. I mitt liv i finansbranschen kom det tider med stor turbulens på den s.k. marknaden. Vi blev kallade till ett möte med etthundra arga aktiesparare som sett sina investeringar drastiskt minska i värde. Jag var då en ung placeringsrådgivare som sändes ut för att möta dem, visst skulle jag få hjälp från alla möjliga experter, bl.a. fick jag ett färdigskrivet tal i min hand. Nervös och på darrande ben klev jag in på scenen och började med den första meningen, sedan blev det helt svart, jag kom inte ihåg någonting och det kändes helt fel. Då upphäver en äldre herre på första raden sin stämma och säger; nå, har lilla fröken inget att säga? Jag drog ett djupt andetag, la bort experternas tal och talade till dem direkt från hjärtat, berättade hur ledsen jag var för detta och hur jag personligen tänkte rida ut denna storm. Talet blev enormt uppskattat av mötesdeltagarna. Efter mötet kom den äldre herren fram till mig och tackade mig för ett modigt och ärligt tal. Liksom min klient uppfattade inte jag att jag var modig, jag bara handlade. Vi uppfattar sällan när vi är modiga, det är andra som ser detta.

Att vara modig är bl.a. att ta chansen att våga något att någon gång inte bry sig om alla andras åsikter och att göra det du verkligen vill själv! Låt inte rädslan för förändringar stoppa dig. Erica Jong säger;   Jag har accepterat rädsla som en del av livet, skärskilt rädslan för förändring, jag har gått vidare trots bultande hjärta som säger vänd tillbaka. Gör det du också, låt inte rädsla styra dig, då är du modig.

För dig som tycker att detta är svårt har jag en kurs där du lär dig att komma i kontakt med ditt inre och lär dig att lyssna på dig själv. För mer info besök min hemsida www.gumahealing.se

Lycka till med modet!

Gunilla Mansfeld

Gunilla Mansfeld Coaching & Healing AB

www.gumahealing.se